6 chú ý và hướng dẫn an toàn khi vận hành xe nâng trong môi trường kho lạnh 

Vận hành an toàn xe nâng trong môi trường kho lạnh

Kho lạnh và đông lạnh là môi trường khá khắc nghiệt đối với con người khi vận hành, nhưng máy móc cũng cảm nhận được cái lạnh. Xe nâng nói riêng thường đắt hơn và kém hiệu quả hơn khi chạy trong kho lạnh so với kho xung quanh. Việc vận hành an toàn xe… Continue reading 6 chú ý và hướng dẫn an toàn khi vận hành xe nâng trong môi trường kho lạnh